Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Tryout
Vissa av våra tävlingslag gör sina intag genom tryout.

I dessa lag finns inte några befintliga medlemmar, utan alla som vill gå i något av dessa lag måste göra tryout inför varje säsong.

På denna sida kan ni läsa om vilka av våra lag som tar in genom tryout, vad de olika lagen har för krav samt hur processen går till.
Lag 2019/2020

De lag som kommer ha tryout till säsong 2019/2020 är:


Level 2/3

  • Junior level 2
  • Senior level 2
  • Senior level 3
Elit
  • Junior level 4
  • Senior level 5


Lagen kommer säsongen 2019/2020 att följa nedanstående åldersstruktur:


  • Junior level 2: Född 2005-2006
  • Senior level 2: Född 2004 och äldre
  • Senior level 3: Född 2006 och äldre
  • Junior level 4: Född 2004-2008
  • Senior level 5: Född 2004 och äldre


Tryoutkrav
Det kommer att vara följande krav för att kunna göra tryout till dessa lag:

Junior level 2 - Stilla eller springande flickis
Senior level 2 - Stilla eller springande flickis
Senior level 3 - Stilla flickis flickis, toe touch flickis eller springande salto

Alla skills ska utföras på hårt utan pass.

Junior level 4 och Senior level 5 har inga specifika voltkrav utan bedöms mer efter individuell kapacitet.
Stilla eller springande flickis
 
Stilla flickis flickis, toe flickis eller springande salto
 
Tryout 2019
Tryout i augusti

Om du inte hade möjlighet att gå på tryout i början av sommaren, så finns det en till möjlighet för tryout i augusti. Då får du först göra en gymnastiktryout, och om du går vidare därifrån så får du provträna med det lag vi tror att du passar i för att se dina kunskaper inom stunt.

Om du gjorde tryout i början av sommaren ska du inte göra tryout igen i augusti

Torsdag 1/8 kl 18-19 i Sickla gymnastikhall

Anmäl dig till troyuten här
Tryoutprocessen


Steg 1: Tryoutmöte

För att kunna göra tryout behöver du tillsammans med din vårdnadshavare komma på tryoutmötet. Det är obligatoriskt att komma på detta möte för att kunna vara med på tryouten.

Steg 2: Gymnastiktryout

Första steget i tryoutprocessen är gymnastiktryout. Här kommer du få visa vilka olika volter du kan och vi kommer även att bedöma dina hopp. Inga poäng kommer att ges ut, utan vi kommer att notera vilka volter du kan och hur bra teknik du har.

Steg 3: Byggtryout 1

Om du går vidare från gymnastiktryouten så kommer du få en kallelse till en byggtryout till något av lagen. Här kollar vi på hur dina byggkunskaper är och ser hur vi kan få ihop ett starkt lag inom stunt. 

Steg 4: Byggtryout 2

Om du går vidare från byggtryout 1 så kommer du få en kallelse till något av lagen. Det kan bli så att du får går på en annan byggtryout här då vi ser att du skulle passa bättre i ett annat lag. 

Steg 4: Sommarträningar

Om du går vidare från byggtryout 2 så kommer du får en inbjudan att träna med det laget vi tycker att du passar bäst i under sommaren. Lagen är inte satta än. Vi kommer att ha frivilliga träningar fram till midsommar, och då är du välkommen att komma och träna med det lag vi har valt att placera dig i. Efter midsommar kommer det finnas open gym under hela sommaren där du är välkommen att träna.

Steg 5: Uppstart

Om vi fortfarande tycker att du passar i det lag du har blivit placerad i efter sommaren kommer du får fortsätta träna med det laget under uppstartsveckorna i augusti. Under denna period så kan vi komma och flytta aktiva mellan olika lag för att placera alla är vi ser att de har störst potential. 

Steg 6: Lagen sätts

Vecka 35 kommer de slutgiltiga lagen att sättas, så fram tills det har ingen en plats i något lag, utan alla provtränar bara i det laget de har blivit placerade.
Tryout

För att komma in i Junior level 2, Senior level 2, Senior level 3 eller något av våra elitlag behöver du delta i en tryout. 


Utöver volt- och stuntkunskaper påverkar också faktorer som attityd, mental styrka, träningsmognad och referenser från tidigare tränare.


För att förbereda sig på bästa sätt så behöver man förutom sina vanliga träningar även träna mycket hemma. Vi rekommenderar även Classes och Extra gymnastikträning som annonseras och anmäls här via hemsidan, samt privatlektioner.


Du som förälder måste vara väl medveten om att tryout är en testsituation och att du har ansvar för ditt barns medverkan. Föräldrar är de som bäst vet hur ens barn reagerar under press. Låt inte barnet göra tryout bara för att hen vill - du som förälder måste känna att du kan klara av både förberedande dialog och det resonemang som kan komma vid ett eventuellt negativt besked. Vi supportar självklart våra aktiva bland annat genom att erbjuda ovanstående förberedelser, men i slutänden är det du som förälder som är ansvarig för de aktiviteter ditt barn deltar i och den eventuella press som detta kan medföra.


Du som redan vet att du vill söka inför nästa säsong - börja förbered dig så tidigt som möjligt. 

Som en del i förberedelsen ska aktiv samt familj se över åtagandet. 

Vad förväntas i Junior Level 2, Senior level 2 och Senior Level 3?
J2, S2 och S3 tävlar på nationell nivå och ska där göra goda resultat. De reser inom Europa för att tävla eller delta på läger. Deras säsong startar med träningsläger vecka 32 och pågår till vecka 22 med uppehåll för loven i det fall tävlingarna medger detta. Utöver detta finns frivilliga extraträningar att tillgå.

Detta är nästa steg för dig som är intresserad att utvecklas inom tävlingssporten. Du behöver ha mycket god träningsnärvaro, mycket vilja, och dina föräldrar behöver vara engagerade.

J2, S2 och S3 tar in medlemmar genom tryout varje år. Beslutet att tacka ja till att vara med i tävlingslag måste vara väl genomtänkt. Den som inte prioriterar cheerleading före privata nöjen bör tacka nej när plats i tävlingslag erbjuds av hänsyn till övriga som lägger ner tid och arbete på laget. Endast akuta skäl är rimlig anledning att sluta under året.

J2, S2 och S3 tränar tre tillfällen per vecka, J2 och S2 har 4 träningar 1 vecka i månaden och S3 har 4 träningar varannan vecka. De har tillgång till redskap för att kunna nå de högt ställda mål vi har för våra tävlingslag. Träningarna är obligatoriska. När vi tränar program är det nämligen omöjligt att genomföra en fullvärdig träning utan alla lagmedlemmar. Säkerställ att er familj förstår vad detta innebär. Kortare ledighet under året kan medges, men här bör du ha en dialog med din tränare så tidigt som möjligt. Du bör inte boka resor eller annat utan att kolla med tränare först. Du bör vara medveten om att frånvaro kan påverka din tävlingsplats på en eller flera tävlingar.

J2, S2 och S3 har tillgång till musik och program med ursprung från elitlagen för att säkerställa en gemensam stil, uppbyggd av våra koreografer Tiy Fountain och Mark Mazzuchelli. Programmet lärs in vid en koreografihelg. Det är inte säkert att alla i laget kommer att tävla. De med högst närvaro, motivation, attityd och färdighet kommer att prioriteras när tävlingsprogrammet spikas. 

Uppdrag som laget tar för att samla in pengar eller göra reklam är obligatoriska. Det ingår i det man åtar sig när man tackar ja till att vara med i ett tävlingslag. 

När laget reser betalar laget för kostnader för upp till 2 tränare. Dessa ska ha totalansvar för laget och ha hand om laget under resan. Medföljande föräldrar/supporters betalar själva sin kostnad. Eventuellt ansvar som de tar på sig är frivilligt och genererar inte ersättning eller kostnadsersättning utan anses hamna i den kategorin av ideell insats som alla runt tävlingslagen behöver ställa upp med och tas tacksamt emot av laget.

Innan du tackar ja till plats i tävlingslag bör du också kunna acceptera Våra regler samt veta vad du behöver inom Träningskläder, skor & dräkter
Vad förväntas inom elitsatsningen?

Våra elitlag tävlar på internationell nivå och ska där göra goda resultat. De reser inom Europa och även till USA för att tävla eller delta på läger. Deras säsong startar med träningsläger vecka 32 och pågår till vecka 22 med uppehåll för loven i de fall tävlingsdatum medger detta. Träningen är obligatorisk och ledigheter utöver träningsfri tid medges inte. 


Du behöver ha exemplarisk träningsnärvaro, ha ett stort träningsintresse, mycket vilja, och dina föräldrar behöver vara engagerade.


Tänk noga igenom ditt beslut att tacka ja till ett elitlag då endast akuta skäl är rimlig anledning att sluta under året. När du blivit erbjuden och tackat ja till en plats i elitlag är det bindande, men det ger inga garantier att ha en plats i tävlingsprogrammet under året.

Elitlagen tränar tre gånger i veckan varannan vecka och 4 gånger varannan vecka. Utöver de gemensamma träningstillfällena förväntas det att du tränar på egen hand och kan ta ansvar för din egen utveckling. Det finns flera olika möjligheter till extraträning så som classes, privatlektioner och gymträning.


Elitlagen får ny koreografi på hösten, programmet lärs in vid en koreografihelg. De med högst närvaro, motivation, attityd och färdighet kommer att prioriteras när tävlingsprogrammet spikas. Kraven för att få tävla presenteras i detalj i början av säsongen.


Uppdrag som laget tar för att samla in pengar eller göra reklam är obligatoriska. Det ingår i det man åtar sig när man tackar ja till att vara med i ett tävlingslag. Precis som när man inte fullföljer andra åtaganden som träningsnärvaro, ankomst i tid, rätt attityd med mera kan man i slutänden mista sin tävlingsplats eller bli avstängd om man inte fullföljer det man som lagmedlem förväntas ställa upp på.


När laget reser betalar laget för kostnader för upp till 2 tränare. Dessa ska ha totalansvar för laget och ha hand om laget under resan. Medföljande föräldrar/supporters betalar själva sin kostnad. Eventuellt ansvar som de tar på sig är frivilligt och genererar inte ersättning eller kostnadsersättning utan anses hamna i den kategorin av ideell insats som alla runt tävlingslagen behöver ställa upp med och tas tacksamt emot av laget.


Innan du tackar ja till plats i elitlag bör du också kunna acceptera Våra regler samt veta vad du behöver inom Träningskläder, skor & dräkter

 
INSTAGRAM
SPONSORER