Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Vill du bli tränare?
Tränarresa till USA hösten 2014. Här på studiebesök hos World Cup.

Inom Twisters jobbar vi mycket med utveckling av våra tränare. Vi erbjuder interna utbildningar, både grundläggande utbildning och vidareutbildning inom olika områden. Bland annat har vi med jämna mellanrum utbildningar med tränare från USA, något som brukar vara otroligt inspirerande! Som tränare har man också tillgång till Cheerleadingförbundets och Gymnastikförbundets utbildningar samt utbildning via SISU. Vi har också anställda som arbetar för att stötta tränarna. 


Är du intresserad av att bli tränare hos oss? Kontakta oss genom vårt anmälningsformulär.


Mer om rollerna

Som tränare för ett av våra tävlingslag arbetar du för att att uppfylla de mål vi har för din del av verksamheten. Du behöver ha djupa insikter i vad vi står för, samt vara tekniskt kompetent på den level du ska träna. Du kommer att få stöd från sportchefen men vi räknar med självständigt arbete och god kommunikationsförmåga. 


Som tränare för ett av våra tävlingsförberedande lag är du del av ett team som utvecklar en grupp mot en framtid i tävlingsverksamheten. Föreningen har gemensamt satta mål som du arbetar för att uppfylla. Du kommer att få stöd från samordnare i den utsträckning du behöver. Eftersom ett av målen är att jobba med värdeförankring, så behöver du ha, eller vara beredd på att skaffa dig insikt i våra värderingar. Den här rollen passar dig som varit tränare tidigare och har vår kultur och värderingar med dig, eller dig som är ny i föreningen men som har teknisk kompetens med dig. Det är även första steget mot att bli tävlingstränare hos oss.


Som tränare för ett av våra träningslag jobbar du självständigt och bestämmer själv vart du vill nå med din grupp. Du väljer inriktning på träningarna och jobbar helt efter dina egna uppsatta mål. Du kommer att få stöd från samordnare i den utsträckning du behöver. Den här rollen passar både dig som är ny tränare men beredd att ta ansvar på träningarna och dig som varit tränare förut. Kanske vill du i framtiden bli tränare för ett av våra tävlingsförberedande lag? Detta är första steget!

Karriär

Vilka vägar du tar som tränare beror på många olika faktorer och ingen väg är den andra lik. Alla tränare har olika naturliga talanger och kommer in med olika kunskap i sitt tränarskap vilket gör att vi inte har någon fast utvecklingsstege att följa. Vi försöker ge varje tränare feedback och nya utmaningar samtidigt som det är viktigt att tränaren har en utvecklingstakt som han/hon känner sig trygg med. 


Nya tränare börjar oftast som tränare i träningslag eller barnlag för att lära sig hur man lär ut grundläggande teknik, hur vi tänker kring teknisk utveckling, ledarskap samt att göra träningsplaneringar och enklare koreografi.


Nästa steg om man börjat som tränare i träningslag kan vara att ta mer ansvar genom att vara tränare i ett tävlingsförberedande lag. Här krävs kompetens inom level 1 och insikt i hur vi i föreningen arbetar med progression och att bygga upp starka aktiva. I dessa lag leder du träningen på ett liknande sätt som i våra tävlingslag men lagen tävlar inte förutom på tyckartävlingar. Är du tränare för ett tävlingsförberedande lag har du ansvar för att de aktiva ska lära sig allt de behöver för att klara av träningen i ett tävlingslag.


Vill man bli tävlingslagstränare bör man ha några års erfarenhet som tränare. Det är väldigt bra om man varit tränare för ett av våra tävlingsförberedande lag och jobbat strukturerat med teknisk utveckling och provat på mindre tävlingar. Du och ditt team förväntas kunna ta eget ansvar för laget och arbeta självständigt. Ni sköter administration, möten, koreografi, träningsplanering mm. själva och rapporterar till sportchefen. Att vara tävlingslagstränare är ett stort åtagande och föreningen ställer hårda krav på tränarna kring aktivas utveckling, förmåga att följa vår träningsfilosofi och hur laget presterar på tävling. Varje tränarteam fördelar ett antal ansvarsområden mellan sig och alla har således ansvar utöver att vara i hallen och coacha.


Föjande faktorer är vårt underlag för att tillsätta tränare:

  • Ålder och erfarenhet, bland annat som tränare och aktiv
  • Kunskap om cheerleading som sport
  • Ledaregenskaper
  • Pedagogisk förmåga
  • Förmåga att kommunicera
  • Förmåga att kunna ta administrativt ansvar
  • Kunskap om vår organisation, våra värderingar, våra regler, samt insikt i vad vi står för samt att vara förebild
  • Utbildning
  • Specialkompetens
  • Matchning mot befintligt tränarteam
 
INSTAGRAM
SPONSORER